Skip links

De ander zien, jezelf zijn

Iedereen mag zichzelf zijn. Een recht dat al bijna 40 jaar verankerd is in artikel 1 van onze Grondwet. Toch voelen veel Nederlanders dit niet zo.

103 npo diversiteit header 1920x400